Javno preduzece za gazdovanje šumama
VOJVODINAŠUME
Šumsko gazdinstvo "BANAT" Pančevo
  Početna Natrag          
Posetite takodje i:
JP Vojvodinašume
ŠG Sombor
 
21.03.2011
SVETSKI DAN ŠUMA U BANATU
 
 
JP »Vojvodinašume«, Šumsko gazdinstvo »BANAT« Pancevo, je obeležilo 21. mart - Svetski dan šuma, prvu u nizu manifestacija koje ce se sproveti u toku 2011. koja je proglašena za Medunarodnu godinu šuma. Obeležavanje je izvedeno edukacijom mladih clanova Pokreta gorana opštine Pancevo, na terenu Gradske šume, GJ »Donje Potamišje«, uz geslo ,,da šume nismo nasledili od predaka, vec pozajmili od potomaka,,. U cilju upoznavanja da su pošumljavanja i sece šuma, samo deo radova u sistemu organizovanog i promišljenog planiranja gazdovanja šumama, koje se zasniva na detaljnom sagledavanju stanja šuma, kojima JP »Vojvodinašume« upravlja i održivo koristi, cuvajuci njihovu ekosistemsku ravnotežu i biološku raznovrsnost. ;
 
   
   
       
 
14.05.2009
Š.G. BANAT Pančevo u akciji OČISTIMO SRBIJU
 
 
Povodom opšte akcije OCISTIMO SRBIJU, JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, Šumsko Gazdinstvo “BANAT” Pancevo, 14. maja 2009. godine, sprovelo je cišcenje obale Dunava kod Stare Palanke. Organizovana akcija sakupljanja nanetog plutajuceg otpada sa obale Dunava u zašticenom vlažnom podrucju medunarodnog znacaja “Labudovo okno”, izvedena je u blizini granice sa Rumunijom. Izabrana lokacija je od izuzetne važnosti, jer predstavlja najvecu migratornu stanicu na putu ptica selica u ovom delu balkanskog poluostrva i znacajno zimsko boravište gnezdarica severnih krajeva. Na teritoriji Rumunije, u kontaktnoj zoni se nalazi Rezervat prirode Delta Nere-Dunav, koji je u sklopu najveceg rumunskog Parka prirode Portile de Fier ( Djerdap ). Zbog jedinsvenog zašticenog prirodnog podrucja, kojeg deli samo državna granica, akcija je sprovedena u saradnji sa nevladinom ekološkom organizacijom iz Rumunije GEC Nera iz Oravice i planinarskim društvom Jelenak iz Panceva. U okviru akcije obavljen je alternativni monitoring delte Nere i obilazak tvrdave Ram. Na zajednickom rucku usaglašeni su pravci buducih aktivnosti u okviru vec tradicionalnog partnerstva. Labudovo okno Koordinator Marius Olda ;
 
   
   
       
 
18.06.2009
Š.G. BANAT Pančevo ponovo u akciji OČISTIMO SRBIJU
 
 
Povodom opšte akcije OCISTIMO SRBIJU, JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, Šumsko Gazdinstvo “BANAT” Pancevo, 18. juna 2009. godine, sprovelo je cišcenje divlje deponije kod Devojackog bunara u zašticenom prirodnom dobru Specijalni rezervat prirode “Deliblatska pešcara”. Organizovana dnevna akcija, sakupljanja razbacanog uzputnog otpada i prevoza do seoske deponije imala je prvenstveni cilj održavanja unutrašnjeg reda u Rezervatu uz edukativni efekat usmeren ka stanovnicima sela Dolovo i turistima vikend naselja Devojacki bunar. Izabrana lokacija je od izuzetne važnosti, jer predstavlja jedan od problematicnih mesta nedozvoljenog korišcenja peska, deponovanja smeca, krivolov i bespravne sece. Akcija je izvedena na teritoriji Šumske uprave Banatski Karlovac, sa 50 radnika uz pratecu mehanizaciju. Dogadaju je prisustvovao pomocnik ministra za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, Radislav Momirov, generalni direktor JP “Vojvodinašume” Marta Takac i dirktor ŠG “BANAT” Aleksandar Obradovic sa saradnicima. Zbog jedinsvenog interesnog prirodnog podrucja Banata, mikroregije Dunav-Nera-Karaš, akcija je sprovedena uz podršku nevladine ekološke organizacije GEC “Nera” iz Rumunije i tradicionalno prisutno planinarsko društvo “Jelenak” iz Panceva. Dogadaj su propratili elektronski i štampani mediji. Sagledavajuci postojece zabrinjavajuce stanje oboda Deliblatske pešcare, akcije ovog tipa ce se ucestalo sprovoditi.
 
 
   
   
       
 
22.06.2009
V medunarodni simpozijum o osolikim muvama
 
 
Strucnoj ekskurziji V medunarodnog simpozijuma o osolikim muvama (V International Symposium on Syrphidae) organizovanoj u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska pešcara” 22.juna 2009. godine prisustvovalo je 36 naucnika: Hauser Martin, Thompson F. Christian i Mengual Ximo (USA), Nunes Morales Mírian (Brasil), Mutin Valery i Skurikhina Vera (Russia), Sadeghi Namaghi Hussein (Iran), Gonçalves Miranda Gil Felipe i Skevington Jeff (Canada), Ball Stuart , Stubbs Alan i Morris Roger (UK), Gittings Tom i Maher Caitriona (Ireland), Doczkal Dieter, Ssymank Axel i Dziock Frank (Germany), Nielsen Tore Randulff (Norwsay), Bygebjerg Rune (Sweden), Stĺhls Gunilla (Finland), Ricarte Sabater Antonio Ramón (Spain),Reemer Menno, Smit John, Heuvel Esther van den, Eck André van Ent, Leendert-Jan van der, Steenis Jeroen van, Steenis Wouter van i Zeegers Theo (The Netherlands). Ludoški Jasmina, Francuski Ljubinka, Vujic Ante, Milankov Vesna, Radenkovic Snežana i Nedeljkovic Zorica (Serbia).
 
 
   
   
       
 
29.07.2009.
Dan Dunava u Rumuniji
 
 
Povodom 29. juna, Medunarodnog dana reke Dunav, u Rešici, nevladina ekološka organizacija za saradnju GEC»Nera« iz Oravice u partnerstvu sa Agencijom za zaštitu životne sredine županije Karaš-Severin iz Rešice, sazvala je sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje upravljanja rudnickim otpadom sa taložišta Nova Moldava i jalovišta Saska Montana. Sastanku su prisustvovali clanovi projektne ekipe i predstavnici rudarskih institucija, županijske inspekcije, JP »Vojvodinašume« i štampe. Usledila je razrada Projekta koji ce u toku meseca jula biti predstavljen u naseljima iz zone zagadenja, da bi bio dopunjen predlozima meštana. Nakon toga Plan ce biti prosleden, državnim institucijama odgovornim za sprecavanje zagadenja, uz zahtev za njihov zvanican stav u vezi mera i vremena njihove primene. Sadržaj plana, objavljen u brošuri, ce biti dostavljena svim ciniocima zainteresovanim za zaustavljanje zagadjenja ugroženih zona. Kontaminacije prostora, Specijalnog rezervata prirode »Deliblatska pešcara« i ramsarskog podrucja »Labudovo okno«, rudnickom prašinom sa taložišta kod Nove Moldave u Rumuniji, utvrdena je uticajem na ekosisteme i biodiverzitet. Padavinama u vidu »kiselih kiša« i direktnim zagadenjem vodotoka, jedinjenja bakra i cinka dospevaju na teritoriju zašticenih prirodnih dobara, ulaze u ekosisteme i putem lanaca ishrane postaju sastavni delovi organizama vrsta zašticenim po medunarodnim kriterijumima.U direktnom konaktu sa NP » Đerdap« u nizvodnom delu, ramsarsko podrucje »Labudovo okno« predstavlja najvece prirodno mrestilište riba na srednjem toku reke Dunav i najvecu migratornu stanicu ptica u ovom delu balkanskog poluostrva. Na ovom podrucju se stanovništvo tradicionalno bavi poljoprivredom, ribolovom i lovom, te se kontaminacija komercijalnim putevima širi do najvecih potrošackih centara Srbije. Povecanje broja malignih oboljenja i bolesti respiratornog trakta stanovništva, koje su prouzrokovane kontaminacijom jedinjenjima bakra i cinka, ukazuje da je neophodna hitna rekultivacije taložišta i jalovišta rudnickog otpada u susednoj Rumuniji.
 
 
   
   
       
 
23.08.2009
SARADNJA SA NACIONALNIM PARKOVIMA RUMUNIJE
 
 

Krajem avgusta 2009. godine, održan je sastanak radne grupe, predstavnika interesnih grupa i korisnika, uključenih u izradu Plana upravljanja za PN Portile de fier u direkciji Parka u Oršavi. Po pozivu i u organizaciji GEC «Nera» iz Oravice, Rumunija, Dr ing. Kornel Popovići Sturza, ostvaren je sastanak  predstavnika upravljača  PN Portile de fier, šefa čuvarske službe, ing. Viorel-Katalin Toboiu, sa predstavnikom J.P.  »Vojvodinašume« za SRP »Deliblatska peščara«,  ing. Marius Olđa. Sastanku su prisustvovali: direktor ing. Gašpar Joan i  šef čuvarske službe i investicija u PN Domogled – Valea Černei, ing. Karžan George, sa direktorom Geo parka Mehedinci, Dr Kornel Meilesku i geolog Dr Dušan Mijović ZZP Srbije. Posebni susreti su održani sa korisnicima: šefom  gorske službe spasavanja županije Karaš-Severin, Valentin Balaban, čobanom Popa Vasile, predsednicima NGO: »Gea« Vršac, Dejan Maksimović, »Aurora« Bela Crkva, Milan Belobabić i »Femina« Oršava, Kostel Vladuc. Učesnici sastanka su ocenili potrebu intenzivnijeg uticaja u izradi i sprovođenju Plana upravljanja Parkom u delu održivog korišćenja.

Zbog posebnih interesa u međusobnim odnosima između upravljača zaštićenih prirodnih dobara sa obe strane državne granice, iznet je stav o pokretanju postupka za  izradu Sporazuma o saradnji i  prihvaćeno  da inicijativu u obliku pisma o namerama za saradnju sačini JP »Vojvodinašume«.   
 
 
   
   
       
       
Sajt još- u fazi izrade
Za ostale podatke obratiti se na kontakt telefone ili elektronskom poštom