Javno preduzece za gazdovanje šumama
VOJVODINAŠUME
Šumsko gazdinstvo "BANAT" Pančevo
  Početna          
Posetite takodje i:
JP Vojvodinašume
ŠG Sombor

            Delatnost ŠG “Banat” je:

 • gajenje, održavanje i obnova šuma, rekonstrukcija i melioracije degradiranih šuma i šikara, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada;
 • proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport, korišćenje šuma za rekreaciju, uzgoj i lov divljači i druga korišćenja šuma;
 • projektovanje, izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama;
 • izrada programa, projekata i osnova gazdovanja šumama;
 • izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe;
 • vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika;
 • unapređenje i korišćenje opšrekorisnih funkcija šuma.                                        
 • Lov i uzgoj divljaci, proizvodnja i prerada mesa
 • Poljoprivredna proizvodnja i ribarstvo
 • Trgovina na veliko i malo
 • Upravljanje i zaštita prirodnim dobrima
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Istraživanje i razvoj

Geografski položaj

            Banatsko šumsko područje prostire se između 20º 05' 30'' do 21º 33' 45'' geografske dužine istočno od Griniča i između 44º 49' 12'' do 46º 11' 00'' severne geografske širine.
            Područje se nalazi na sledećim topografskim kartama (sekcijama) R=1 : 50.000:
Kanjiža 3 i 4; Mako 3; Senta 2 i 4; Kikinda 1,2,3 i 4; Sremski Karlovci 2 i 4; Zrenjanin 1,2,3 i 4; Vršac 1,2,3 i 4; Središte 3; Obrenovac 2; Beograd 1,2 i 4; Požarevac 1,2,3 i 4; Veliko Gradište 1. (ukupno 29 sekcija).
            Banatsko šumsko područje se prostire na administrativnim opštinama:
Novi Kneževac, Čoka, Nova Crnja, Novi Bečej, Zrenjanin, Sečanj, Žabalj, Kovačica, Opovo, Pančevo, Alibunar, Vršac, Bela Crkva i Kovin.
            Granica Banatskog šumskog područja počinje od državne granice Republike Mađarske i Republike Srbije ulaskom reke Tise u Republiku Srbiju iz Republike Mađarske. Granica, zatim, prati tok reke Tise sve do njenog ušća kod Slankamena u reku Dunav. Dalje granica ide tokom reke Dunav do administrativne granice teritorije grada Beograda, zatim nastavlja administrativnom granicom grada Beograda do reke Tamiš. Zatim granica ide tokom reke Tamiš, sve do grada Pančeva, odakle granica nastavlja administrativnom  granicom grada Beograda do reke Dunav. Dalje se granica proteže rekom Dunav sve do ušća reke Nere u Dunav, to jest do državne granice sa Republikom Rumunijom. Granica Banatskog šumskog područja ide državnom granicom između Republike Srbije i Republike Rumunije, sve do državne granice sa Republikom Mađarskom, gde nastavlja državnom granicom do ulaska reke Tise u Republiku Srbiju (to jest do početne tačke).
Ukupna površina državnih šuma  Banatskog šumskog područja iznosi 50.545,04 ha , privatnih šuma 1.988,43 ha, što zajedno iznosi 52.533,47 ha.

 

Delovi lovišta i način gazdovanja

 Lovište "Deliblatska peščara" obuhvata deo specijalnog prirodnog rezervata "Deliblatska peščara" u ukupnoj površini od 32.625 ha i naziva se Otvoreni deo lovišta. Njime gazduju sve tri šumske uprave: Bela Crkva, Deliblato i Banatski Karlovac, na svojim teritorijama.
 Deo lovišta "Deliblatska peščara" u površini od 1.850,0 ha je ograđen ogradom od pletene žice, radi organizovane proizvodnje i gajenja jelena-običnog i divlje svinje.
Ograđeni deo lovišta "Deliblatska peščara" zove se "Dragićev hat", i nalazi se u Šumskoj Upravi Bela Crkva.
 Deo lovišta "Deliblatska peščara" u jugoistočnom delu obuhvata celinu voda i zemljišta pod nazivom Lovno-ribolovni centar "Labudovo okno" u površini od 2.490,0 ha.
Ovaj deo lovišta obuhvata površine prirodnog dobra "Labudovo okno", deo Stevanove ravnice, ušće Karaša, Dunavac, deo ade Čibuklije, Mali i Veliki rit, Dubovački rit i adu Žilavu, te pripadajuće vode Dunava. Gazdovanje ovim delom lovišta se sprovodi preko Šumske Uprave Bela Crkva.
 Deo lovišta "Deliblatska peščara" u površini od 280,0 ha je ograđen ogradom od pletene žice, radi organizovane proizvodnje i intenzivnog lova na pogon divljih svinja. Ovaj deo lovišta nalazi se na reviru "Šumarak". Gazdovanje repro - centrom sprovodi se preko Šumske Uprave Bela Crkva.
 Deo lovišta "Deliblatska peščara" u površini od 280,0 ha je ograđen ogradom od pletene žice, radi organizovane proizvodnje i intenzivnog lova na pogon divljih svinja. Ovaj deo lovišta nalazi se na reviru "Flamunda". Gazdovanje repro - centrom sprovodi se preko Šumske Uprave Banatski Karlovac.

ŠRC Čardak

ŠKOLSKO-REKREATIVNI CENTAR ''ČARDAK'' Deliblato    Na svega 70 km od Beograda u šumovitom okruženju nekadašnje ''Evropske Sahare'' nalazi se Školsko-rekreativni centar ''Čardak''. Od 7 postojećih, paviljoni ''Nera'' i 'Brzava'' su renovirani 2006/7. godine, i sa smeštajnim kapacitetom od 130 ležaja namenjeni su djačkom i sportsko-rekreativnom turizamu. Na raspolaganju je  12 četvorokrevetnih i 12 šestokrevetnih soba u dve etaže sa etažnim kupatilom i WC-om za smeštaj učenika i sportista, odnosno 6 jednokrevetnih i 2 dvokrevetne sobe sa sopstvenim kupatilom i WC-om za vaspitače i trenere. Na obe etaže paviljona nalaze se opremljene TV sale.
 
ŠRC ''Čardak'' obuhvata i centralnu zgradu, u kojoj je učionica i sportska sala, kao i kuhinju i restoran kapaciteta do 500 gostiju, koji se može prilagoditi potrebama korisnika. Oko objekata se nalaze otvoreni novi sportski tereni za fudbal i košarku, kao i staze za šetnju. U zimskom periodu dinski reljef pruža idealne uslove za sankanje i igre na snegu.
Peščara se nadgleda modernim sistemom video-nadzora. Cena za nastavu u prirodi na bazi 7 punih pansiona: 6.850,00 dinara Sadržaji koje nudimo u okviru sedmodnevnog boravka: -          Pešačke ture i upoznavanje flore i faune (snimanje ptica), izlet do hranilišta; -          eko radionice (slikanje, izrada ukrasnih predmeta od prirodnog materijala); sportski susreti, izlet do Deliblataskog jezera, takmičenje u pecanju, vožnja fijakerom, upoznavanje poljoprivrednog domaćinstva. U zavisnosti od potreba posebno se dogovaraju i druge usluge: lekar, rekreator, stručni pratilac i vodič kroz Peščaru, jahanje konja...
Sajt još- u fazi izrade
Za ostale podatke obratiti se na kontakt telefone ili elektronskom poštom