Javno preduzece za gazdovanje šumama
VOJVODINAŠUME
Šumsko gazdinstvo "BANAT" Pančevo
  Početna Aktuelni projekti          
Posetite takodje i:
JP Vojvodinašume
ŠG Sombor

U jugoistočnim delu panonske nizije, u Banatu, nalazi se najveća evropska kontinentalna peščara. Elipsastog je oblika i orijentisana u pravcu jugoistok-severozapad. Nastala je tokom ledenog doba od moćnih naslaga eolskog silikatno-karbonatnog peska. U savremenom periodu vetar Košava oblikovao je izražen dinski reljef čije su nadmorske visine između 70 i 200 metara. Umereno kontinentalna klima, odsustvo površinskih vodotokova i peščana zemljišta uslovila su osobene životne zajednice koje su izdvojene u posebnu biljno-geografsku oblast Deliblaticum.
SRP «Deliblatska peščara» obuhvata blizu 35000 hektara površine na kojoj je ustanovljen trostepeni režim zaštite. U nacionalnim okvirima je prirodno dobro od izuzetnog značaja prve kategorije zaštite, a međunarodnu verifikaciju je dobilo uvođenjem u popis najznačajnijih staništa ptica u Evropi.
U jednistvenom mozaiku ekosistema, nalaze se tipične vrste flore i faune od kojih su mnoge prirodne retkosti značajne po međunarodnim kriterijumima. Bogata flora sa preko 900 vrsta, podvrsta i varijeteta obiluje raritetima, reliktima, endemima i subendemima kao što su banatski božur, pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje i kleka-jedini samonikli četinar panonske nizije. Kao poslednja i najveća oaza peščarsko-stepske, šumske i močvarne vegetacije koja je nekada dominirala panonskom nizijom, SRP «Deliblatska peščara» je jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i Evropi i najznačajnije stepsko područje kod nas. Stoga rezervat predstavlja jedinstven naučni poligon.
Među retkostima faune ističu se vrste sa stepskih staništa: pustinjski mravi, mravlji lav, banatski soko, orao krstaš, stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, stepski tvor i druge. Za neke od njih je Deliblatska peščara jedino ili jedno od malobrojnih preostalih staništa u Srbiji. Specifičnost rezervata je stalna populacija vuka.
U zaštićenom prirodnom dobru nalazi se deo reke Dunav sa ritovima i adama. Vode bogate ribom i mrestilišta značajno su stecište i masovno zimovalište ptica vodenih staništa. Ovde gnezde mnoge retke vrste: mala bela čaplja, žuta čaplja, ibis i lasta bregunica. Mali kormoran – globalno ugrožena vrsta u Srbiji tu ima jedino stabilno gnezdilište.
Najreprezentativniji deo banatskog lesnog platoa sa lesnim brdima i udolinama su Zagajička brda i Dumača. Obodni pašnjaci sa očuvanim tradicionalnim stočarstvom značajno dopunjuju vrednosti Rezervata.
Ovo područje je vekovima pod uticajem čoveka, a naročito za poslednjih 185 godina intenzivnih radova u šumarstvu, koji su u mnogome izmenili nekadašnji predeoni lik peščare, te je kao takva, jedinstveno i neponovljivo ogledalo istorije prirode i čovekovog trajanja u njoj.
Tipična sela na obodu zaštićenog prirodnog dobra, čuvaju atmosferu minulih vremena i upotpunjuju jedinstvenu sliku ovog živopisnog predela.

Staraoc zaštićenog prirodnog dobra, Javno preduzeće «Vojvodinašume» - Šumsko Gazdinstvo «Banat» Pančevo, uz pomoć stručnjaka različitih profila, naučnih radnika, prirodnjaka i svih ljubitelja prirode radi na zaštiti SRP «DELIBLATSKA PEŠČARA» i omogućuje njegov održivi razvoj za dobrobit budućih pokoljenja.
Sajt još- u fazi izrade
Za ostale podatke obratiti se na kontakt telefone ili elektronskom poštom