O programu

IPA / Prekogranični program Rumunija - Srbija

ENABO / Explore Nature Across Borders
Istraživanje prirode preko granica

Projekat ENABO ima za cilj razvoj sektora turizma sa fokusom na ekoturizmu u zaštićenim područjima pogranične regije Srbije i Rumunije. Partneri u projektu su Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo, Nacionalni park “Domogled Valea Cernei”, Opština Cornereva i Turistička organizacija Pančevo. Projektom obuhvaćena zaštićena područja su Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara” i Nacionalni park “Domogled Valea-Cernei”

Trajanje projekta: 12 meseci

    Srpsko-rumusko pogranično područje obiluje raznovrsnim prirodnim lepotama. Međutim, njegov turistički ekonomski potencijal je neiskorišćen (SRB), nedostaje mu zadovoljavajući kvalitet usluga (RO), ili je ono nepoznato široj javnosti.
    Uprkos tome, ovaj projekat se zasniva na snagama i mogućnostima, a ne na nedostacima. Pripremanje unapređenja infrastrukture, obnavljanje kulturnog nasleđa, stvaranje uslova za edukativni ekoturizam, unapređivanje veština menadžera, turističkih radnika i predstavnika lokalnih vlasti doprinose atraktivnosti ovih regija kao turističkih destinacija. Marketinške aktivnosti približavaju ove prirodne lepote populaciji koja živi izvan granica projektnog područja. Svest o potrebi očuvanja životne sredine i mere za njenu zaštitu garantuju održivost ove atraktivnosti.

Deliblatska Peščara    U ovim pograničnim područjima privreda je nedovoljno razvijena a broj stanovnika opada. Ona su, međutim, bogata specifičnim prirodnim lepotama koje ih čine atraktivnim destinacijama za prirodni turizam, što do danas nije iskorišćeno. Oba ciljna područja imaju specifičnu floru i faunu koje su privlačne ljubiteljima prirode. Objedinjavanje oba područja u zajednički turistički plan i relevantne istraživačke rute, uz podršku u vidu ciljanog obučavanja i promotivnih aktivnosti, uvećalo bi šansu da lokalne zajednice razviju turističke aktivnosti i povećaju svoje prihode i kvalitet života, što je preduslov da se ublaži negativan demografski trend ovog regiona.