Oblasti delovanja

Oblasti delovanja


ENABO projektom obuhvaćene su
sledeće oblasti:

  • Izgradnja, razvoj, modernizacija i unapređivanje javne prekogranične infrastrukture za turizam (putevi unutar turističkih područja/odmarališta)
  • Razvoj prekograničnih turističkih atrakcija zasnovanih na prirodnim resursima (ekoturizam)
  • Kreiranje i razvoj promocije turizma i pomoćnih servisa i centara
  • Rehabilitacija, zaštita i očuvanje turističkih atrakcija, delova kulturnog nasleđa, radi njihovog uključivanja u tokove turizma
  • Kreiranje istraživačkih studija i planova za potrebe promocije i razvoja turizma
  • Podizanje svesti i interesovanja za predmetno područje – akcije za izgradnju podrške regionalnom identitetu
  • Organizovanje specifičnih događaja kojima bi se promovisao turizam