Partneri programa

Partneri na ENABO projektu


Podrška i odgovornost

Ova prezentacija izrađena je uz
finansijsku pomoć Evropske Unije.

Za sadržaj prezentacije isključivo je odgovorno Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo i ne može se smatrati da ni na koji način odražava stavove Evropske Unije.

Partneri projekta

  • Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo

  • Uprava Nacionalnog parka
    “Domogled Cerna Valley”

  • Cornereva Hall

  • Turistička organizacija Pančevo

Čardak


Veća mapa

ŠG "Banat" Pančevo